IMG_7399У понедељак, 16. новембра, на Правном факултету Универзитета у Београду, отворена је Правна клиника за еколошко право. На свечаности овим поводом скупу су се обратили проф. др Сима Аврамовић, декан Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Тања Мишчевић, шеф Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Србије Европској унији, др Стана Божовић, државни секретар, Министарство пољопривреде и заштите животне средине предводи преговарачку групу 27, Јан Луенебург, шеф Одељења за демократизацију, Мисија ОЕБС у Србији и доц. др Мирјана Дреновак – Ивановић, руководилац Правне клинике за еколошко право.

Правна клиника за еколошко право ће трајати два семестра.

У првом семестру студенти ће имати интензиван интерактивни тренинг. Доц. др Мирјана Дреновак-Ивановић ће одржати предавања на теме Извори еколошког права у правном поретку Србије и Еколошко право Европске уније: Пракса Суда правде ЕУ. Судија Јелена Тишма ће одржати предавање на тему Управно-судска застита права на здраву животну средину: судска пракса Европског суда за људска права и пракса Управног суда Србије. Др Стана Божовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и животне средине, ће одржати предавање на тему Измене и допуне Закона о зашити животне средине: новине и упоредна искуства. Тина Јањатовић, саветник у Министарству пољопривреде и  животне средине, ће одржати предавање на тему Примена Архуске конвенције: Страначка способност ,,заинтересоване јавности” и пракса органа управе. Адвокат Сретен Ђорђевић ће одржати предавања на теме Поступак процене утицаја на животну средину и Издавање ИППЦ дозвола и Грађанскоправна заштита права на здраву животну средину у судској пракси. Проф. др Оливера Вучић ће одржати предавање на тему Заштита права на здраву животну средину у пракси Уставног суда Србије. Проф. др Милан Шкулић ће одржати предавање на тему Систем еколошких деликата и врсте прекршајних санкција. Судија Синиша Важић ће одржати предавање на тему Кривичноправна заштита права на здраву животну средину у судској пракси. Проф. др Стеван Лилић ће одржати предавање на тему Заштита права на здраву животну средину између јавног и приватног права. Доц. др Бојана Чучковић ће одржати предавање на тему Еколошка штета у међународном праву и заштита животне средине.

У другом семестру, студенти ће бити упућени у организације које се баве различитим аспектима заштите животне средине (Министарство пољопривреде и животне средине, канцеларија Повереника за информације од јавног значаја и сл.) како би стекли релевантну праксу. У другом семестру студенти ће имати прилику и да раде са клијентима, које ће примати у просторијама Правног факултета према утврђеном распореду.

Мисија ОЕБС-а у Србији је, као наставак успешне сарадње на развоју специјалистичких и мастер студија у области еколошког права, подржала рад Правне клинике за еколошко право, на чему им се посебно захваљујемо.

 

 

Comments closed.