Свечано отварање курса


Свечано отварање курса „Писање предлога закона и других прописа (номотехника и правничко расуђивање)“ одржано је у четвртак, 6. октобра у 16.45ч у Амфитеатру II „Слободан Јовановић“.

Великом броју полазника, прво се обратила професорка др Радмила Васић, управница Курса, а затим су окупљене поздравили и проф. др Сима Аврамовић, декан Правног факултета Универзитета у Београду, мр Светислава Булајић, генерални секретар Народне скупштине Републике Србије, Steliana Nedera, заменик Сталног представника Програма за развој Уједињених нација (UNDP), Kloe Milner, Шеф одељења за добро управљање Швајцарске агенције за развој (SDC) и Градимир Ненадовић, заменик директора Републичког секретаријата за законодавство Владе Републике Србије.

Курс Писање предлога закона и других прописа (Номотехника и правничко расуђивање),организује се у оквиру пројекта Програма Уједињених нација за развој (UNDP) Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине – друга фаза, који се спроводи у сарадњи са Народном скупштином Републике Србије и уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC). Курс ће трајати од 6. октобра до 10. новембра 2016. године.

Циљ овог образовног курса је да подржи унапређивање законодавне процедуре и процедура за израду других прописа, нарочито оних општих правних аката који, као пратећи, треба да омогуће или олакшају примену нових закона и тако помогну остваривању сврхе због које је закон донет.

Правни факултет курс организује у сарадњи са Народном скупштином Републике Србије, а полазници су представници државних органа који су према Уставу РС овлашћени предлагачи закона и студенти Правног факултета.
Основна идеја курса је да се попуне празнине у стицању номотехничког умећа студената права, као и да се унапреде знања запослених у државним органима у тој области.