др Владан Петров

vladan-petrov
vladan-petrov
Редовни професор на Правном факултету Универзитета у Београду

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Др Владан Петров је рођен 4. јула 1975. у Смедереву, где је завршио основну школу и гимназију, као и нижу музичку школу, с одличним успехом. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирао је у јануару 1999. године с просечном оценом 9, 80. Магистарску тезу, под насловом Сукоб домова у дводомом систему одбранио је, такође с одликом, 12. децембра 2002. Године. Докторску дисертацију под насловом Енглески устав – природа и структура одбранио је с одликом, 30. новембра 2005. Осавремењењена и допуњена докторска дисертација, под насловом Енглески устав, објављена је у издању Службеног гласника и Правног факултета Универзитета у Београду, јула 2007 године.

За асистента приправника за предмет Уставно право на Правном факултету Универзитета у Београду изабран је априла 2000. године, а за редовног професора за Уставно право и Парламентарно право априла 2016. године. Написао је и уџбеник Парламентарно право.

Др Петров је дугогодишњи је члан Редакције часописа Анали Правног факултета у Београду, члан је Уређивачког одбора Свезака за јавно право, које издаје Центар за јавно право, Сарајево, и стални сарадник Центра за јавно право за подручје Србије и Црне Горе. Уредник је Секције за уставноправна питања Копаоничке школе природног права.

У својству стручњака за уставно право и парламентарно право био је ангажован у неколико наврата од стране бројних међународних невладиних организација – OEBS, UNDP, NDA, Konrad Adenauer. Учестовао је на великом броју семинара за едукацију државних службеника и народних посланика. Био је стручни консултант при UNDP-у за израду Пословника Народне скупштине Републике Србије од 2010.

Колегијум декана правних факултета предложио га је, а Влада именовала за заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа 2013 – 2018. У оквиру ове комисије, он је члан је Радне групе за израду правне анализе уставног оквира о правосуђу (од 2014).

Председник Републике именовао је 2012. године др Петрова за члана Комисије за помиловања председника Републике, а од краја 2015. он је председник те комисије.

Влада Републике Србије га је 2013. године именовала за заменика члана Венецијанске комисије (Venice Commission) за Републику Србију.

На Универзитету, обавља функцију председника Дисциплинске комисије и члан је Одбора за статутарна питања.