01. новембра 2022 · Категорије:Позив

            

Поводом обележавања 200 година од рођења и 155 година од смрти кнеза Михаила Обреновића, Правни и Филозофски факултет Универзитета у Београду, у сарадњи са Историјским музејом Србије, организују научни скуп са међународним учешћем

„КНЕЗ МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ – ВЛАДАР, ЛИЧНОСТ И ДЕЛО“

За учешће на скупу прихватамо истраживања везана за следеће области:

  • Владавина, унутрашња и спољна политика кнеза Михаила
  • Правни акти и рад државних органа током његове владавине
  • Међународни односи и перцепција кнеза Михаила и Србије у иностранству
  • Приватни живот и породица кнеза Михаила
  • Култура, уметност и образовање његове епохе
  • Друштво, привреда и народ у Србији кнеза Михаила
  • Кнез Михаило у научној и уметничкој визури

Скуп ће бити организован у априлу 2023. године, у трајању од два или три дана. Тачни датуми биће благовремено објављени.

Молимо заинтересоване учеснике да до 10. децембра 2022. године доставе тачно наведену тему са сажетком излагања до 250 речи. Радни језици конференције биће српски, енглески и руски. Учесници ће бити обавештени о статусу (прихватању или одбијању) њихове пријаве најкасније до краја децембра 2022. године. Радови са скупа биће објављени у засебном зборнику радова у разумном року после скупа.

За учеснике из иностранства организатори ће обезбедити смештај у Београду. У случају спречености учесника да допутују у Београд, биће могуће и учешће преко интернет везе.

Наслов саопштења и сажетак треба доставити на адресу knezmihailo2023@ius.bg.ac.rs

Више информација можете наћи на нашем сајту, или се можете обратити са питањима на исту адресу.