Правна клиника

Правна клиника представља интерактивни метод едукације студената права, који има за циљ да их обучи у неким практичним вештинама које ће им бити потребне да би своју будућу професију обављали компетентно, савесно и са високим професионалним моралом.

Клиничко правно образовање има две главне сврхе. Првенствени циљ јесте да студенти осим теоријског, стекну и практична знања и вештине, која примењују на „правим“ клијентима у стварним животним ситуацијама. На овај начин, студенти постају свесни сопствене одговорности пред клијентима, судом и својом професијом.

Други задатак правних клиника јесте да обезбеди бесплатну правну помоћ за маргинализоване друштвене групе, које се налазе у ризику од социјалне искључености и који не могу да издвоје финансијска средства за правну помоћ. Таква мисија доводи до формирања високих моралних стандарда за све који се баве правом, а прва лекција у том смислу мора бити разумевање и прихватање идеје да људи без моћи и новца заслужују једнак правни третман у друштву.

Рад у правној клиници студенти обављају под будним оком професора и стручњака из праксе који надзиру њихов рад.

Како вам можемо помоћи?

Уколико вам је потребна правна помоћ у области корупције, код нас:

  • можете добити информације о томе шта је корупција и који правни механизми постоје за сузбијање и кажњавање корупције
  • можете добити усмени правни савет уколико сте се суочили са корупцијом
  • можемо вам написати једноставније правне поднеске и формулисати захтеве за тражење информација које се налазе у поседу државних органа
  • упутићемо вас коме да се обратите за помоћ уколико ми нисмо у могућности да вам помогнемо

Ко нам се може обратити?

  • појединци које се осећају као жртве корупције
  • појединци који су за коруптивно понашање сазнали на други начин и желе да се овакво понашање спречи или разоткрије
  • сви који желе да сазнају више о корупцији и механизмима за њено сузбијање

flajerantikorupcija-q.cdr