У 12 тому зборника „Казнена реакција у Србији“ пажљиви читаоци моћи ће да прочитају ко је финансирао израду Европске конвенције о људским правима и оснивање ЕСЉП; могу се запитати коме одговара да Инспекција рада нема довољно запослених ни довољно опремљених и обучених инспектора који би санкционисали послодавце који масовно крше (и овако сужена) законска права запослених; прочитаће и да се кривични прописи могу мењати због једног дела које је имало „међународни карактер“; о томе да за исту радњу учинилац може применом одредаба више закона који штите родну равноправност бити кажњен са минималном казном од пет, двадест или тридесет хиљада – док максимална казна може бити сто, сто педесет хиљада динара или казна затвора до три године! Видеће и читав низ других ствари које указују на стање у коме се налази наш казнени систем. PDF

 

 

 

zbornik.radova.jpg.w180h254

 

Криминолошка секција је заједно са Досијеом из Београда суиздавач Зборника радова професора Обрада Перића који се појавио поводом седамдесетогодишњице живота овог аутора, једног од доајена наших кривичних наука. PDF

 

 

 

 

 

У једанаестом тому зборника „Казнена реакција у Србији“ објављено је 15 радова. Тематика чланака је разнолика и обухвата питања од којих су нека од великог значаја за наше друштво. Писању радова претходио је велики труд и ангажовање, прикупљање грађе и података, а дато је и доста конструктивних предлога и критика постојећих законских решења.  PDF

 

 

 

 

 

Јубиларни, десети том колективне монографије Казнена реакција у Србији а преко 360 страна доноси седамнаест прилога истраживача на истоименом Пројекту који финансира Министарство науке и технолошког развоја Србије. У зборнику је обрађено мноштво питања из области кривичних наука као и из других правних и економских дисциплина како би се на свеобухватан начин и са различитих аспеката сагледала казнена реакција у Србији. PDF

 

 

 

 

 

Девети том колективне монографије „Казнена реакција у Србији“ бави се битним питањима кривичних наука, грађанског и радног права као и економије. Једна од доминантних тема у више радова је Новела Кривичног законика из 2019. године и у њима је приметан очигледан критички став према у њој садржаним решењима. Зборник садржи седамнаест прилога у којима се на преко 400 страница могу запазити богатство идеја, мноштво предлога, бројна критичка разматрања, а све је обогаћено упоредно-правним анализама. PDF

 

 

 

 

 

kazn-reakcija-u-srb-8У осмом тому колективне монографије „Казнена реакција у Србији“ аутори се баве мноштвом тема и дају бројне предлоге да се казнена реакција усклади са стањем у коме се наше (још увек) транзиционо друштво налази. Отворен је велики број питања која имају теоријски и апликативан карактер. Читаоцима ове књиге биће јасно како се олако у последње две деценије приступало доношењу и новелирању прописа из кривичне материје. PDF

 

 

 

 

 

kaznena-reakcija-u-srbiji-7-koricaЧетрдесета књига у едицији Crimen је седми том колективне монографије у којој су прикупљени текстови четрнаест истраживача. Прилози овом зборнику радова не само да се баве разноврсном тематиком отварајући мноштво концепцијских питања, него (у највећем броју) могу бити корисни и за практичаре, а још више послужити као оријентир у ком правцу би се могле кретати измене нашег кривичног законодавства током преговора о прикључивању Србије ЕУ када се ради о кључном Поглављу 34 (Владавина права). PDF

 

 

 

 

kaznena-reakcija-u-srbiji-6-korica-1

У шестом издању зборника „Казнена реакција у Србији“ аутори се баве различитим темама које показују колико је материја противзаконитог понашања комплексна и прожета отвореним питањима – од доктринарних дилема које имају значајне консеквенце у животу, преко прилагођавања међународним стандардима о заштити људских права, посебно жртава кривичних дела, одговора на миграције и забрињавајуће стање рецидивизма, заштите малолетника, злостављања на раду, накнаде моралне штете, „цене злочина“… до покушаја да се социолошки проникне у разлоге стања у коме се налазимо.PDF

 

 

 

 

Kaznena reakcija u Srbiji V_pagenumber.001

У петом издању зборника „Казнена реакција у Србији“ објављени су радови свих истраживача на пројекту у којима се анализира широк круг тема, а неке од њих по први пут у нашој литератури, које могу интересовати и практичаре и кривичаре који припадају академској заједници. У Зборнику је објављен и рад студента Александра Стевановића који је освојио другу награду на конкурсу за младе криминологе. PDF

 

 

 

 

 

429-450-large

Ово је четврти том зборника „Казнена реакција у Србији“ који је (као и претходни) настао као плод рада наставника и сарадника на две високошколске установе у Београду – ангажованих на истоименом Пројекту бр. 1790151 који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Шеснаест прилога, од којих један на енглеском језику, богатство тема, спој начелних разматрања са практичним предлозима како да изградимо ефикаснији казнени систем – то су, најкраће говорећи, неке од одлика књиге коју стављамо на увид научној и стручној јавности. PDF

 

 

 

 

kaznena3.jpg.w180h261

Трећи том тематске монографије “Казнена реакција у Србији” представља резултат рада на пројекту финансираном од стране министарства просвете, науке итехнолошког развоја. Књига садржи шеснаест радова учесника на пројекту у којима се обрађује разноврсна тематика и дају предлози за побољшање казненог система Републике Србије. PDF

 

 

 

 

 

kaznena.jpg.w180h262 (1)

Други том тематске монографије „Казнена реакција у Србији“ представља резултат рада на пројекту финансираном од стране министарства просвете, науке И технолошког развоја. Књига садржи шеснаест радова учесника на пројекту а објављен је и рад студента који је на конкурсу за наградни темат на тему “Утицај културних фактора на криминалитет” освојио друго место. PDF

 

 

 

 

Crimen 19 Kaznena reakcija u Srbiji

Зборник „Казнена реакција у Србији“ настао је као резултат рада на пројекту који је финансиран од стране Министарства просвете и науке. Зборник садржи 15 радова који кроз призму  кривичних и других правних наука али и са економског и социолошког аспекта критички преиспитују област казненог реаговања у Србији. PDF

 

 

 

 

 

stanjekriminalitetaivkorica.jpg.w180h264

Четврти том тематске монографије Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања“ представља резултат рада истраживача са различитих високошколских установа. Поред текстова из кривичних наука, аутори су стање криминалитета у Србији анализирали и са социолошког и економског аспекта а монографија садржи и рад професора Mихаела Бoка, који је почасни члан Секције. PDF

 

 

 

 

 

stanjekriminaliteta.jpg.w180h262

Трећи том зборника „Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања“  је најобимнији до сада. Садржи 30 радова из кривичних наука међу којима су и радови аутора из Македоније. PDF

 

 

 

 

 

 

 

stanjekriminaliteta2.jpg.w180h263

Други том зборника који је резултат рада тима истраживача на пројекту „Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања“. У овом издању аутори су дотакли мноштво питања из низа кривичних наука, а посебно место у Зборнику има рад госта из Немачке, професора Клауса Роксина, водећег европског теоретичара кривичног права. PDF

 

 

 

 

 

 

stanjekriminaliteta1.jpg.w180h263

Зборник „Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања“ – I део у издању Правног факултета Универзитета у Београду настао је као резултат рада на истоименом пројекту који финансира министарство за науку у технолошки развој Србије. Садржи 22 текста који обухватају теме из скоро свих кривичних наука и сродних дисциплина. PDF