проф. др Радмила Васић

image2215
image2215
Редовни професор на Правном факултету Универзитета у Београду

Радмила Васић је редовни професор на Правном факултету Универзитета у Београду. Предаје Увод у право, Правну етику и Номотехнику – писање правних аката.

Члан је Већа правно-економских наука Универзитета у Београду, управник је Института за правне и друштвене науке Правног факултета, председник је Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду, шеф је Катедре за теорију, социологију и филозофију права.

Члан је Српског удружења за уставно право, Српског удружења за правну и социјалну филозофију и Савета Центра за конституционализам.

Била је члан Стручне групе за теорију права САНУ,  члан Удружења за теорију, социологију и филозофију права. Била је извршни директор Центра за унапређивање правних студија, члан Савета за борбу против корупције, члан  Комисије за друштвене науке Министарства науке и заштите животне средине, члан првог сазива Одбора Агенције за борбу против корупције и председник Комисије за помиловање председника Републике Србије (од 2005. до 2012. године).

Литература за курс: