О пројекту

hskupstina
Пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине – друга фаза“

Потписивањем изјаве о сарадњи између Народне скупштине, Амбасаде Швајцарске конфедерације и Програма Уједињених нација за развој (УНДП), дана 5. септембра 2012. године отпочела је реализација пројекта Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине.

Сврха пројекта јесте успостављање и развој капацитета тимова запослених у Служби одбора Народне скупштине за потребе вршења надзора, унапређење информисаности и укључености грађана у рад Народне скупштине са посебним освртом на механизме надзора и контроле, примена успешних механизама за информисање грађана у скупштинама општина, као и успостављање ефикасног система за праћење јавне потрошње из државног буџета од стране народних посланика.

О семинару

У овој фази Пројекат има за циљ да у форми образовног курса подржи унапређивање законодавне процедуре и процедуре за израду других прописа, нарочито оних општих правних аката који, као пратећи, треба да омогуће или олакшају примену нових закона и тако помогну остваривању сврхе због које је закон донет.

Писање правних аката и истраживање је уведено, првобитно такође као курс, на Правном факултету Универзитета у Београду шк.2004/05. године, као први такав програм у Европи. Одговарајући на потребу студената, курс је акредитованим наставним планом трансформисан у изборни предмета. С обзиром на његову једносеместралност, програм је трансформисан тако да обухвата само обуку за писање појединачних правних аката и правно расуђивање у њиховом доношењу.

Потреба за стицањем знања и овладавањем вештином у писању закона и других прописа постојала је од почетка, али акредитованим факултетским  наставним планом није могла бити задовољена постојећим распоредом  и формама рада.

Због тога семинар Писање предлога закона и других прописа треба да попуни празнину у стицању номотехничког умећа студената Правног факултета. На другој страни, једнако по значају, он има за циљ да унапреди знања запослених у државним органима, нарочито оним који су према Уставу овлашћени предлагачи закона.