др Урош Ћемаловић

Ванредни професор

Урош Ћемаловић је дипломирао 2003. године на Правном факултету Универзитета у Београду, са просечном оценом 10. Високе специјалистичке студије (2004. године) и мастер студије из права Европске уније (2005. године) завршио је Правном факултету Универзитета Nancy 2 у Француској, а докторат из области права интелектуалне својине Европске уније одбранио је 2010. године на Правном факултету Универзитета у Стразбуру, под менторством проф. Ива Ребула (Yves Reboul), једног од највећих европских стручњака за право интелектуалне својине и генералног директора Центра за међународне студије интелектуалне својине (CEIPI) у Стразбуру. Од 2008. до 2010. године похађао је, као први држављанин Срби је на том програму, 18-месечни међународни специјалистички програм (Cycle International Long) из јавне управе на француској Државној школи за јавну управу (ENA – École Nationale d’Administration), а на Универзитету Paris-Dauphine стекао је и мастер из области јавне управе. Радио је у приватном и у јавном сектору, бавећи се правом интелектуалне својине и питањима усклађивања домаћег правног система са правом ЕУ. Јула 2016. године изабран је у звање ванредног професора.

Избор из библиографије

  1. Uroš Ćemalović, “Le mouvement d’unification du droit des marques dans l’Union européenne”, ANRT, Lille, 2016.
  2. Uroš Ćemalović, Vojislav Jović, “L’évolution de la protection de l’environnement dans le processus d’adhésion à l’Union européenne – le cas de la Serbie (Evolution of the Environmental Protection in the Process of the Accession to the European Union – the Case of Serbia)”, Revue trimestrielle de droit européen 2-2015, Dalloz, Paris, 2015, p. 321-336
  3. Uroš Ćemalović, “Notions of Likelihood of Confusion and of Trademark with a Reputation in the Harmonized EU Trademark Law”, Ius Novum 2-2015, Warsaw, p. 56-72
  4. Uroš Ćemalović, “Framework for the Approximation of National Legal Systems with the European Union’s Acquis: From a Vague Definition to Jurisprudential Implementation”, Croatian Yearbook of European Law and Policy, Vol. 11, Zagreb, 2015, p. 241-258
  5. Uroš Ćemalović, “Technology in the Service of Law – Example of Technological Protection Measures in the European Union’s Copyright Law”, Strani pravni život 4-2015, Beograd, 2015, str. 193-204
  6. Урош Ћемаловић, “Процес усклађивања домаћег правног система са правом Европске уније – стање, проблеми и могућа решења”, Култура полиса XI/2014 – посебно издање, Београд, стр. 39-52
  7. Uroš Ćemalović, “L’évolution du cadre jurisprudentiel et législatif en matière du rapprochement du droit des marques dans l’Union européenne”, Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle 2-2016, Association Francophone de la Propriété Intellectuelle, p. 95103