Предавање проф. др Радмиле Васић

0-02-05-a50f0e345ba97acd2f73783a7e8104c8c50c87f3dfb13c9eed65c47f367b5615 full 0-02-05-1ce323beeed0512fcc4c6607ddbf5701cfec775a49ebbf102fba8affaa23eef1 full 0-02-05-149862c432b7ca127a13582938ed1ba9e4669c2bbd4b162878340974e97c8559 full 0-02-05-2645620729064926a852fa3f5704fe97e57f38d9f38f5f41a1e3688bc79aa6f8 full 0-02-05-dc3250028b3f4d71a9e646dcd668b90b3388d46f8d59bf5d86ee239b2bb9a926 full 0-02-05-e5c177777fa88e35f9d449ffa748418c59790ffa29081dbbba27c0b6e792bbfb full 0-02-05-e26040342392853d5b9e8d714d9655396123fc445a9261bd39a98eb2c022e529 full 0-02-05-02676f914ecad507edbfbe6b32c4be0037c649ce9db3956fa5cd0a04f63ee846 full 0-02-05-f715cae1a8b2cd8e600f2c5d1504a4e7ed6982ae271e93d69c3f83877d9654f2 full 0-02-05-0d0242951b472150ed2bc3bff667b5e627e7ed340bd2f1c4a8f0e65539fcd361 full 0-02-05-9ac8c3c67bfaa6ebf40df6315aa803cc8380d2188f34fa80ba6e9b7dd8ef2eef full 0-02-05-816f87b0b6d3b1183d6d265a09d81203c45805e12d0c4623c6a7e0a333a6f61b full

Проф. др Радмила Васић одржала је предавање Теорија тумачења права у двoструкој функцији, у оквиру курса Писање предлога закона и других правних докумената 13. октобра 2016. у амфитеатру „Слободан Јовановић“.

„Системско усклађивање нових прописа, тј. постизање непротивречности правног система у циљу остваривања оптималних ефеката, циљева и вредности важећих прописа у примени, и, на другој страни, коришћења правила тумачења, нарочито језичких, у припреми и форматирању закона и других прописа /с обзиром на то да су (будући) прописи (будући) основ за доношење појединачних правних аката у поступку примене, чији је главни саставни део тумачење“