Предавање проф. др Радмиле Васић

Проф. др Радмила Васић одржала је предавање Теорија тумачења права у двoструкој функцији, у оквиру курса Писање предлога закона и других правних докумената 13. октобра 2016. у амфитеатру „Слободан Јовановић“.

„Системско усклађивање нових прописа, тј. постизање непротивречности правног система у циљу остваривања оптималних ефеката, циљева и вредности важећих прописа у примени, и, на другој страни, коришћења правила тумачења, нарочито језичких, у припреми и форматирању закона и других прописа /с обзиром на то да су (будући) прописи (будући) основ за доношење појединачних правних аката у поступку примене, чији је главни саставни део тумачење“