Почела је пријава на курс

Пројекат има за циљ да у форми образовног курса подржи унапређивање законодавне процедуре и процедуре за израду других прописа, нарочито оних општих правних аката, који, као пратећи, треба да омогуће или олакшају примену нових закона и тако помогну остваривању сврхе због које је закон донет. Правни факултет Универзитета у Београду, курс организује у сарадњи са Народном скупштином РС, а полазници ће бити представници Службе Народне скупштине, Републичког секретаријата за законодавство, одељења за законодавство при министарствима као и студенти четврте године Правног факултета. Основна идеја Курса је да се попуне празнине у стицању номотехничког умећа студената Правног факултета, али и да се унапреде знања запослених у државним органима.
Курс ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Београду, трајаће шест недеља, од 1. октобра до 15. новембра 2016. године и обухватиће теоријске и практичне теме, које ће представити професори Правног факултета, запослени на одговарајућим функцијама у Скупштини РС и Влади РС.
Сви студенти који буду похађали овај курс добиће сертификат.
Заинтересовани студенти четврте године Правног факултета Универзитета у Београду могу да се пријаве путем мејла nomotehnika@ius.bg.ac.rs. Рок за слање пријава је 15. септембар 2016. године. У пријави треба доставити кратку биографију. Разговор са пријављеним кандидатима ће се обавити крајем септембра.

flajer-nomotehnika-i-pravnicko-rasudjivanje2