tina-janjatovic21. децембра 2015. године Тина Јањатовић, саветник у Министарству пољопривреде и животне средине одржала је предавање: Примена Архуске конвенције: страначка способност ,, заинтересоване јавности “ и пракса органа управе.

Указано је на основне проблеме примене Архуске конвенције. У том циљу анализиран је: поступак приступа еколошким информацијама и учешћа јавности у доношењу еколошких одлука по законима који нормирају посебан поступак учешћа јавности, као и поступак по законима који не прописују посебан поступак учешћа јавности, актуелни примери управне и судске праксе и пракса Повереника за приступ информацијама од јавног значаја. У оквиру предавања разматрана је и пракса Суда правде Европске уније о праву на правну заштиту у питањима животне средине.

30. новембра 2015. године Мр Стана Божовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, одржала предавање о изменама и допунама Закона о заштити  животне средине: новине и упоредна искуства.

Након усвајања Закона 2004. године, донет је велики број посебних закона а ратификоване су и значајне међународне конвенције у области животне средине. У оквиру предавања указано је на правце нових измена и допуна Закона о заштити животне средине као и на улогу органа државне управе у транспозицији и имплементацији еколошких прописа.

2015-11-30 17.11.39-1.jpg 1      2015-11-30 15.44.19