• 28. октобра 2016. Проф. др Оливера Вучић је одржала предавање- Заштита права на здраву животну средину у пракси Уставног суда Србије

2016-10-28-18-40-33У оквиру предавања указано је на основу уставноправне заштите животне средине у Србији и у упоредном праву. Најпре је предочена примена Уставом прокламованог права сваког лица на живот у здравој животној средини, затим је указано на могућа ограничења слободе предузетништва, права на слободно коришћење и располагање пољопривредним земљиштем, шумским земљиштем и грађевинским земљиштем које је у приватној својини, ако је то неопходно ради отклањања опасности од наношења штете животној средини. У оквиру предавања указано је на праксу Уставног суда Србије у вези са правом на здраву животну средину.

 


 • 21. oктобра 2016. судија Управног суда, Јелена Тишма одржала је предавање

2016-10-21-17-20-1521. октобраа 2016. судија Управног суда, Јелена Тишма одржала је предавање Управно- судска заштита права на здраву животну средину: судска пракса Европског суда људска права и пракса Управног суда Србије.

У оквиру предавања  је анализирана судска пракса  Управног суда Србије и Европског суда за људска права у Стразбуру.  Указано је на основе  заштите права на здраву животну средину у пракси Европског суда за људска права и могућност заштите овог права кроз заштиту права на поштовање приватног и породичног живота из чл. 8. Европске конвенције за  заштиту људских права.  Након тога, у оквиру предавања анализирани су актуелни проблеми у домаћој пракси и могућа решења.


 • Скуп поводом почетка рада друге генерације студената Правне клинике за еколошко право

Ceremony of awarding certificates to the students who successfully completed the Environmental Law programme at the Faculty of Law. Belgrade, 11.10.2016.

У уторак, 11. октобра 2016. год., на Правном факултету Универзитета у Београду,отворена је Правна клиника за еколошко право за другу генерацију студената. На свечаности овим поводом скупу су се обратили, Јан Луенебург, шеф Одељења за демократизацију, Мисија ОЕБС у Србији, Станојла Мандић, заменица Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Оља Јовичић, генерална секретарка Заштитника грађана и доц. др Мирјана Дреновак-Ивановић, координаторка Правне клинике за еколошко право.

Ceremony of awarding certificates to the students who successfully completed the Environmental Law programme at the Faculty of Law. Belgrade, 11.10.2016.

Правна клиника за еколошко право ће трајати два семестра. У првом семестру студенти ће имати интензиван интерактивни тренинг. Доц. др МирјанаДреновак-Ивановић ће одржати предавања на теме Извори еколошког права у правном поретку Србије, Право на приступ еколошким информацијама, Укључивање јавности у доношење еколошких одлука, Посебности управног поступка у стварима од значаја за заштиту животне средине, Накнада штете у животној средини: постојећа решења и нацрт Закона о одговорности за штету у животној средини и Еколошко право Европске уније: Пракса Суда правде ЕУ. Судија ЈеленаТишма ће одржати предавање на тему Управно-судска заштита права на здраву зивотну средину: судска пракса Европског суда за људска права и пракса Управног суда Србије. Проф. др Оливера Вучић ће одржати предавање на тему Заштита права на здраву животну средину у пракси Уставног суда Србије. Др Стана Божовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и животне средине, ће одржати предавање на тему Измене и допуне Закона о зашити животне средине: новине и упоредна искуства. Адвокат СретенЂорђевић ће одржати предавања на теме Поступак процене утицаја на животну средину и издавање IPPC дозвола и Грађанскоправна заштита права на здраву животну средину у судској пракси. Проф. др Милан Шкулић ће одржати предавање на тему Систем еколошких деликата и врсте прекршајних санкција. Судија Синиша Важић ће одржати предавање на тему Кривичноправна заштита права на здраву животну средину у судскојпракси. Проф. др Стеван Лилић ће одржати предавање на тему Заштита права на здраву животну средину између јавног и приватног права.Доц. др Бојана Чучковић ће одржати предавање на тему Еколошка штета у међународном праву и заштита животне средине.

Ceremony of awarding certificates to the students who successfully completed the Environmental Law programme at the Faculty of Law. Belgrade, 11.10.2016.

У складу са Споразумом о сарадњи Правног факултета, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Заштитника грађана, који је потписан марта 2016. године, студенти који похађају Правну клинику за еколошко право ће бити у прилици да обаве студентску праксу у канцеларији Повереника и Заштитника грађана. Очекује се потписивање Споразума о сарадњи са Привредном комором Србоје и Министарством пољопривреде и животне средине, што ће отворити нове могућности за обављање праксе и праћење активности у области примене еколошког права.У другом семестру студенти ће имати прилику и да раде са клијентима, које ће примати у просторијама Правног факултета према утврђеном распореду.

Мисија ОЕБС-а у Србијије, као наставак успешне сарадње на развоју специјалистичких и мастер студија у области еколошког права, и ове године подржала рад Правне клинике за еколошко право, на чему им се посебно захваљујемо.

Информације о активностима Правне клинике за еколошко право се могу пронаћи на http://wp2008.ius.bg.ac.rs/klinika04/ .

 


 

 • Свечано отварање Правне клинике за еколошко право 16.11.2015. године на Правном факултету

Правна клиника за еколошко право отворена је 16.11.2015. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Превасходно се бави давањем правних савета и пружњем општих правних информације те на тај начин помаже клијентима у решавању правних проблема са којима се сусрећу у области еколошког права. Такође, правна клиника може пружити помоћ приликом састављања писмена и поднесака у управном али и другим поступцима а у вези са еколошким правом.

IMG_7412 pravna klinika otvaranje 1


 

 • Предавање за полазнике Правне клинике за еколошко право

DSC_633616. новембар 2015. године Доц. др Мирјана Дреновак-Ивановић одржала је предавање на тему Извори еколошког права у правном поретку Србије и Еколошко право Европске уније: Пракса Суда правде ЕУ.

У оквиру предавања извршена је анализа развоја националног еколошког законодавства од седамдесетих година и изложене су основе трансформације еколошког законодавства од заштите која је пружена појединим медијумима животне средине до корпуса правних правила која су успостављена системским законом. Даље је указано на утицај хармонизације законодавства Србије са правним стандардима Европске уније на законодавство у области животне средине.

 


 

 • 23. новембра 2015. судија Управног суда, Јелена Тишма одржала је предавање

strazbur 016

23. новембра 2015. судија Управног суда, Јелена Тишма одржала је предавање Управно- судска заштита права на здраву животну средину: судска пракса Европског суда људска права и пракса Управног суда Србије.

У оквиру предавања  је анализирана судска пракса  Управног суда Србије и Европског суда за људска права у Стразбуру.  Указано је на основе  заштите права на здраву животну средину у пракси Европског суда за људска права и могућност заштите овог права кроз заштиту права на поштовање приватног и породичног живота из чл. 8. Европске конвенције за  заштиту људских права.  Након тога, у оквиру предавања анализирани су актуелни проблеми у домаћој пракси и могућа решења.

 

 

 


 

 • Jавно слушање о Нацрту о изменама и допунама Закона о заштити животне средине

17.11.2015. Javno slusanje_239x019. и 26. новембра 2015. године полазници Правне клинике за еколошко право присуствовали су јавном слушању Одбора за заштиту животне средине о Нацрту закона о изменама и  допунама Закона о заштити  животне средине.

Бранислав Блажић,  председник Одбора за заштиту животне средине отворио је јавно слушање о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе, том приликом истакао је да у сагласности са Министарством пољопривреде и заштите животне средине треба радити на Нацрту закона како би био што потпунији пре него што уђе у процедуру Народне скупштине, као и да се на тај начин посланици могу информисати о Закону, али и едуковати и изнети своје мишљење о њему.

Др Стана Божовић, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине нагласила је да ће у оквиру Министарства бити основан Зелени фонд Републике Србије, ради финансирања заштите животне средине у складу са Законом о буџетском систему.

26. новембра 2015. године одржан је наставак јавног слушања о нацртима закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине и Закона о управљању отпадом.

 


 

 • Мр Стана Божовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, одржала је предавање за полазнике клинике

2015-11-30 17.11.39-1.jpg 130. новембра 2015. године Мр Стана Божовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, одржала предавање о изменама и допунама Закона о заштити  животне средине: новине и упоредна искуства.

Након усвајања Закона 2004. године, донет је велики број посебних закона а ратификоване су и значајне међународне конвенције у области животне средине. У оквиру предавања указано је на правце нових измена и допуна Закона о заштити животне средине као и на улогу органа државне управе у транспозицији и имплементацији еколошких прописа.

 


 

 • Адвокат Сретен Ђорђевић одржао је предавање студентима Правне клинике за еколошко право

2015-12-07 15.35.187. децембра 2015. године адвокат Сретен Ђорђевић одржао је предавање студентима Правне клинике за еколошко право на тему: Грађанскоправна заштита права на здраву животну средину и Поступак процене утицаја на животну средину и Издавање ИППЦ дозвола.

У оквиру предавања се износи анализа поступка издавања интегрисане дозволе, поступка процене утицаја на животну средину и поступка стратешке процене утицаја на животну средину. Посебно се указује на утврђивање надлежности за издавање дозволе, примену секторских  закона приликом издавања дозволе, усклађеност поступка издавања интегрисане дозволе и других посебних поступака итд.

Анализирани су домаћи и међународни прописи који регулишу одговорност за штету према животној средини, накнаду еколошке штете као и правни инструменти који регулишу заштиту животне средине у грађанском поступку. У оквиру предавања указано је на основне појмове од значаја за накнаду штете у животној средини, принципе накнаде штете у животној средини, основе подношења тужбе као инструмента грађанскоправне заштите животне средине итд.


 

 

 •   Тина Јањатовић, саветник у Министарству пољопривреде и животне средине одржала је предавање

tina-janjatovic21.12.2015. године Тина Јањатовић, саветник у Министарству пољопривреде и животне средине одржала је предавање: Примена Архуске конвенције: страначка способност ,, заинтересоване јавности “ и пракса органа управе.

Указано је на основне проблеме примене Архуске конвенције. У том циљу анализиран је: поступак приступа еколошким информацијама и учешћа јавности у доношењу еколошких одлука по законима који нормирају посебан поступак учешћа јавности, као и поступак по законима који не прописују посебан поступак учешћа јавности, актуелни примери управне и судске праксе и пракса Повереника за приступ информацијама од јавног значаја. У оквиру предавања разматрана је и пракса Суда правде Европске уније о праву на правну заштиту у питањима животне средине.

 


 

 • Закључен Споразум о сарадњи о обављању студентске праксе у Служби повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и у Стручној служби заштитника грађана

 

poverenikПовереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Правни факултет Универзитета у Београду (повереник Родољуб Шабић и декан проф.др Сима Аврамовић) закључили су 8. фебруара Споразум о сарадњи, односно заједничком ангажовању о обављању студентске  праксе у Служби повереника.

Споразум о сарадњи је овом приликом декан Правног факултета Универзитета у Београду проф. др Сима Аврамовић потписао и са заштитником грађана Сашом Јанковићем. Овим споразумом се предвиђа пракса студената који похађају Правну клинику за еколошко право у Стручној служби Заштитника грађана. Споразум је закључен на период од годину дана, а укупно десет студената ће обављати праксу три седмице.

 


 

 

 • 22.фебруара 2016. Проф. др Оливера Вучић је одржала предавање- Заштита права на здраву животну средину у пракси Уставног суда Србије

Olivera Vucic

У оквиру предавања указано је на основу уставноправне заштите животне средине у Србији и у упоредном праву. Најпре је предочена примена Уставом прокламованог права сваког лица на живот у здравој животној средини, затим је указано на могућа ограничења слободе предузетништва, права на слободно коришћење и располагање пољопривредним земљиштем, шумским земљиштем и грађевинским земљиштем које је у приватној својини, ако је то неопходно ради отклањања опасности од наношења штете животној средини. У оквиру предавања указано је на праксу Уставног суда Србије у вези са правом на здраву животну средину.

 

 


 

 

 • Судија Синиша Важић- Кривичноправна заштита права на здраву животну средину у судској пракси

Beograd 05.04.2006. Sinisa Vazic,sudija Foto : Aleksandar Andjic Photo & © by Aleksandar Andjic The Couple Photographers phone : + 381 64 11 33 061 mobile phone : + 381 11 32 34 774 office e-mail : foto@vreme.com office e-mail : cuple@eunet.yu home Maticni br: 1311973710167 Lk. br: N-95890 SUP BGD Telefon: 011 21 02 509 home Adresa: Drinska 1, 11080 Beograd, Opstina Zemun, Banka: Raiffeisenbank a.d.,Beograd Resavska 22 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora Racun br: 265-0000000363939-22 dinarski Racun br: 104-51-00562-7 devizni Telefon: 011 32 02 100 banka

29.02.2016. године судија Кривичног одељења и председник и судија Одељења за ратне злочине Апелационог суда у Београду, Синиша Важић,одржао је предавање члановима Правне клинике за еколошко право.

У оквиру предавања најпре је указано на основе кривичноравне заштите животне средине, затим је анализирано и ко може бити учинилац кривичног дела против животне средине. Полазници су имали прилику и да сазнају  који су кривичноравни институти нарочито значајни за област заштите животне средине али и како се покреће поступа и како изгледа ток истог кад је реч о кривичним делима против животне средине. Предавање је обухватило и анализу кривичних дела која су прописана главом 24. Кривичног законика ( кривична дела против животне средине ). У наставку предавања анализирани су примери из актуелне судске праксе у области кривичноправне заштите животне средине.

 


 

 •  Проф. др Милан Шкулић је 07.03.2016. године одржао предавање на тему Систем еколошких деликата и врсте прекршајних санкција 

milan_skulic

У оквиру предавања анализирани су прописи којима се санкционишу еколошки деликти односно прописи који уређују одговорност појединаца и правних лица за делатности и пропусте у погледу заштите животне средине: кривичноправни прописи садржани у Кривичном законику; привредноправни прописи који предвиђају еколошке привредне преступе; прекршајни прописи који предвиђају одговорност за еколошке прекршаје грађана, предузетника, правних лица или органа правних лица. Посебно су анализиране карактеристике односно специфичности које су својствене кривичним делима која су прописана главом 24. Кривичног законика ( кривична дела против животне средине ). Предавање је обухватило и анализу еколошких прекршаја и особеност прекршајних прописа у овој области.

 


 • 14. марта 2016. год. Проф. др Стеван Лилић одржао је предавање на тему Заштита права на здраву животну средину између јавног и приватног права

ststevan lilicУ оквиру предавања отворено је питање односа еколошког права и међународног права. Указано је на значај прве конференције Уједињених нација о животној средини, која је одржана у Стокхолму 1972, а на којој је усвојена Декларација УН о човековој средини-Стокхолмска декларација. Декларацијом је прокламовано 26 принципа које државе треба да примене ради заштите и унапређења животне средине. У оквиру предавања анализиран је принцип да „човек има основно право на слободу, једнакост и адекватне животне услове у животној средини чији квалитет омогућава достојан живот и благостање“. Даље, указано је на важност Рио декларације из 1992. год. у којој је истакнуто залагање међународне заједнице за одрживи развој заснован на еколошким принципима. Отворена је дискусија о постизању одрживог развоја под којим се подразумева управљање природним добрима, очување биодиверзитета и саморепородукције природе, рационална потрошња и штедња енергије и природних богатстава, нарочито необновљивих, рециклажу и примену чисте технологије, предузимање мера заштите животне средине, а све ради задовољавања потреба садашњих и будућих генерација.

 


 

 

 •      21. марта 2016. Доц. др Бојана Чучковић одржала је предавање-Еколошака штета у међународном праву и заштита животне средине 

Bojana cuckovic

 

У оквиру предавања су анализирана примарна правила међународног еколошког права и различити режими међународне одговорности који налазе примену у случајевима еколошке штете. Неадекватна правила о одговорности државе за противправни акт када се ради о еколошкој штети такође су анализирана на предавању, а у вези са тим и одговорност за штетне последице аката који су дозвољени међународним правом, као и релеватна међународна судска пракса у овој области.

 

 

 

 


 •     28. марта 2016. године Доц. др Мирјана Дреновак-Ивановић одржала је предавање на тему Еколошко право Европске уније

DSC_6336У оквиру предавања студенти су били у прилици да се упознају са основама еколошког права Европске уније. Указано је на природу и карактеристике примарних и секундарних извора еколошког права ЕУ, анализирано је хоризонтално законодавство. Након тога било је речи о основама еколошког права ЕУ и отвореним питањима у појединим областима ( управљање водама, управљање отпадом, индустријско загађење и управљање ризиком, ГМО ). Извршена је анализа начина имплементације прописа у оквиру  ЕУ, а било је речи и о стратегијама које је донела Република Србија у овој области. На крају предавања отворена је дискусија о примени постојећих прописа РС у сфери заштите животне средине, у том смислу било је речи о проблематици са којом се РС суочава у овој области, предавање је било отворено за изношење мишљења и иновативних решења до којих су дошли сами студенти.