Kлиничко правно образовање ( clinical legal education ) је интерактивни метод едукације студената права као метод учења из искуства ( learning from experience ) ili учења на основу чињења ( learning by doing ).

Правна клиника за еколошко право отворена је 16.11.2015. године на Правном факултету Универзитета у Београду. Превасходно се бави давањем правних савета и пружњем општих правних информације те на тај начин помаже клијентима у решавању правних проблема са којима се сусрећу у области еколошког права. Такође, правна клиника може пружити помоћ приликом састављања писмена и поднесака у управном али и другим поступцима а у вези са еколошким правом.

Специфичност правне клинике за еколошко право јесте и у томе што, између осталог, ова правна клиника велику пажњу посвећује самим еколошким прописима, како националним, тако и оним који чине европско, па и међународно еколошко право. Безбедност хране, заштита животне средине и климатске промене данас су области које чине велики саставни део права Европске уније, а еколошко право чини чак једну трећину финансијских и законодавних обавеза Србије у процесу придруживања ЕУ.