tina-janjatovic21. децембра 2015. године Тина Јањатовић, саветник у Министарству пољопривреде и животне средине одржала је предавање: Примена Архуске конвенције: страначка способност ,, заинтересоване јавности “ и пракса органа управе.

Указано је на основне проблеме примене Архуске конвенције. У том циљу анализиран је: поступак приступа еколошким информацијама и учешћа јавности у доношењу еколошких одлука по законима који нормирају посебан поступак учешћа јавности, као и поступак по законима који не прописују посебан поступак учешћа јавности, актуелни примери управне и судске праксе и пракса Повереника за приступ информацијама од јавног значаја. У оквиру предавања разматрана је и пракса Суда правде Европске уније о праву на правну заштиту у питањима животне средине.

30. новембра 2015. године Мр Стана Божовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, одржала предавање о изменама и допунама Закона о заштити  животне средине: новине и упоредна искуства.

Након усвајања Закона 2004. године, донет је велики број посебних закона а ратификоване су и значајне међународне конвенције у области животне средине. У оквиру предавања указано је на правце нових измена и допуна Закона о заштити животне средине као и на улогу органа државне управе у транспозицији и имплементацији еколошких прописа.

2015-11-30 17.11.39-1.jpg 1      2015-11-30 15.44.19

17.11.2015. Javno slusanje_239x019. и 26. новембра 2015. године полазници Правне клинике за еколошко право присуствовали су јавном слушању Одбора за заштиту животне средине о Нацрту закона о изменама и  допунама Закона о заштити  животне средине.

Бранислав Блажић,  председник Одбора за заштиту животне средине отворио је јавно слушање о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе, том приликом истакао је да у сагласности са Министарством пољопривреде и заштите животне средине треба радити на Нацрту закона како би био што потпунији пре него што уђе у процедуру Народне скупштине, као и да се на тај начин посланици могу информисати о Закону, али и едуковати и изнети своје мишљење о њему.

Др Стана Божовић, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине нагласила је да ће у оквиру Министарства бити основан Зелени фонд Републике Србије, ради финансирања заштите животне средине у складу са Законом о буџетском систему.

26. новембра 2015. године одржан је наставак јавног слушања о нацртима закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине и Закона о управљању отпадом.

IMG_7399У понедељак, 16. новембра, на Правном факултету Универзитета у Београду, отворена је Правна клиника за еколошко право. На свечаности овим поводом скупу су се обратили проф. др Сима Аврамовић, декан Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Тања Мишчевић, шеф Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Србије Европској унији, др Стана Божовић, државни секретар, Министарство пољопривреде и заштите животне средине предводи преговарачку групу 27, Јан Луенебург, шеф Одељења за демократизацију, Мисија ОЕБС у Србији и доц. др Мирјана Дреновак – Ивановић, руководилац Правне клинике за еколошко право.
More »