НАЈВАЖНИЈИ НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ

( http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=la&strana=propisi_zakoni )

  1. Закон о заштити животне средине
  2. Закон о процени утицаја на животну средину
  3. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину