30. новембра 2015. године Мр Стана Божовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, одржала предавање о изменама и допунама Закона о заштити  животне средине: новине и упоредна искуства.

Након усвајања Закона 2004. године, донет је велики број посебних закона а ратификоване су и значајне међународне конвенције у области животне средине. У оквиру предавања указано је на правце нових измена и допуна Закона о заштити животне средине као и на улогу органа државне управе у транспозицији и имплементацији еколошких прописа.

2015-11-30 17.11.39-1.jpg 1      2015-11-30 15.44.19

Comments closed.