tina-janjatovic21. децембра 2015. године Тина Јањатовић, саветник у Министарству пољопривреде и животне средине одржала је предавање: Примена Архуске конвенције: страначка способност ,, заинтересоване јавности “ и пракса органа управе.

Указано је на основне проблеме примене Архуске конвенције. У том циљу анализиран је: поступак приступа еколошким информацијама и учешћа јавности у доношењу еколошких одлука по законима који нормирају посебан поступак учешћа јавности, као и поступак по законима који не прописују посебан поступак учешћа јавности, актуелни примери управне и судске праксе и пракса Повереника за приступ информацијама од јавног значаја. У оквиру предавања разматрана је и пракса Суда правде Европске уније о праву на правну заштиту у питањима животне средине.

Comments closed.