FISECПолазници клинике за еколошко право учествовали на другој студентској еколошкој конференцији од 18. до 22. маја 2016. год. Студентска научна конференција о заштити животне средине одржана је у Београду у Студентском културном центру.

Циљ конференције је промоција мултидисциплинарности у истраживању и заштити животне средине, али и размена идеја и достигнућа међу наукама. Програм конференције подељен је по блоковима тако да је један дан конференције посвећен природним наукама, други решењима из техничких наука и архитектуре, а трећи правним, економским и друштвеним изазовима.

Организатори студентске еколошке конференције су Удружење заштите животне средине РИО, Green Link, Студентска асоцијација Шумарског факултета и Организација српских студената у иностранству.