Ceremony of awarding certificates to the students who successfully completed the Environmental Law programme at the Faculty of Law. Belgrade, 11.10.2016.

У уторак, 11. октобра 2016. год., на Правном факултету Универзитета у Београду,отворена је Правна клиника за еколошко право за другу генерацију студената. На свечаности овим поводом скупу су се обратили, Јан Луенебург, шеф Одељења за демократизацију, Мисија ОЕБС у Србији, Станојла Мандић, заменица Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Оља Јовичић, генерална секретарка Заштитника грађана и доц. др Мирјана Дреновак-Ивановић, координаторка Правне клинике за еколошко право.

Ceremony of awarding certificates to the students who successfully completed the Environmental Law programme at the Faculty of Law. Belgrade, 11.10.2016.

Правна клиника за еколошко право ће трајати два семестра. У првом семестру студенти ће имати интензиван интерактивни тренинг. Доц. др МирјанаДреновак-Ивановић ће одржати предавања на теме Извори еколошког права у правном поретку Србије, Право на приступ еколошким информацијама, Укључивање јавности у доношење еколошких одлука, Посебности управног поступка у стварима од значаја за заштиту животне средине, Накнада штете у животној средини: постојећа решења и нацрт Закона о одговорности за штету у животној средини и Еколошко право Европске уније: Пракса Суда правде ЕУ. Судија ЈеленаТишма ће одржати предавање на тему Управно-судска заштита права на здраву зивотну средину: судска пракса Европског суда за људска права и пракса Управног суда Србије. Проф. др Оливера Вучић ће одржати предавање на тему Заштита права на здраву животну средину у пракси Уставног суда Србије. Др Стана Божовић, државни секретар у Министарству пољопривреде и животне средине, ће одржати предавање на тему Измене и допуне Закона о зашити животне средине: новине и упоредна искуства. Адвокат СретенЂорђевић ће одржати предавања на теме Поступак процене утицаја на животну средину и издавање IPPC дозвола и Грађанскоправна заштита права на здраву животну средину у судској пракси. Проф. др Милан Шкулић ће одржати предавање на тему Систем еколошких деликата и врсте прекршајних санкција. Судија Синиша Важић ће одржати предавање на тему Кривичноправна заштита права на здраву животну средину у судскојпракси. Проф. др Стеван Лилић ће одржати предавање на тему Заштита права на здраву животну средину између јавног и приватног права.Доц. др Бојана Чучковић ће одржати предавање на тему Еколошка штета у међународном праву и заштита животне средине.

Ceremony of awarding certificates to the students who successfully completed the Environmental Law programme at the Faculty of Law. Belgrade, 11.10.2016.

У складу са Споразумом о сарадњи Правног факултета, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Заштитника грађана, који је потписан марта 2016. године, студенти који похађају Правну клинику за еколошко право ће бити у прилици да обаве студентску праксу у канцеларији Повереника и Заштитника грађана. Очекује се потписивање Споразума о сарадњи са Привредном комором Србоје и Министарством пољопривреде и животне средине, што ће отворити нове могућности за обављање праксе и праћење активности у области примене еколошког права.У другом семестру студенти ће имати прилику и да раде са клијентима, које ће примати у просторијама Правног факултета према утврђеном распореду.

Мисија ОЕБС-а у Србијије, као наставак успешне сарадње на развоју специјалистичких и мастер студија у области еколошког права, и ове године подржала рад Правне клинике за еколошко право, на чему им се посебно захваљујемо.

Информације о активностима Правне клинике за еколошко право се могу пронаћи на http://wp2008.ius.bg.ac.rs/klinika04/ .

Comments closed.