• Школа еколошког права
  • Мастер академске студије права на Правном факултету Универзитета у Београду: Јавно-правни модул, Еколошко-правни под-модул
  • Студије за иновацију ( специјализацију ) знања, за обуку у области еколошко право, организују се у сарадњи са еколошким фондом „Еcotopia“, на Правном факултету Универзитета у Београду
  • Учешће студената за иновацију (специјализацију) знања из еколошког права на првом прелиминарном састанку посвећеном управљању водама одржаном у Бечу.                                             У периоду од 26-27. јануара 2015. године у Бечу је одржан први прелиминарни састанак на тему управљање водама у ОЕБС региону, са посебним освртом на повећање стабилности и безбедности кроз сарадњу. Као стипендисткиње Мисије ОЕБС-а у Србији на састанку су учествовале и полазнице Студија за иновацију (специјализацију) знања из области еколошког права, Миња Блажић и Данијела Скенџић. Првом прелиминарном састанку председавала је Република Србија а присуствовале су бројне делегације, које су узеле учешће на овом скупу, те заједнички формирале смернице за уједначени даљи рад на овом питању. Први прелиминарни састанак трајао је два дана, а различите теме су представљене кроз шест сесија и завршну сесију. На овом састанку у првој сесији излагачи су се бавили питањима концепта управљања водама, принципима доброг управљања водама, а представљена је и најбоља пракса доброг управљања водама и дипломатија вода у  ОЕБС контексту. У другој сесији излагачи су обрађивали питања управљања водама кроз различите секторе и то са посебним акцентом на чување хране и складиштење енергије, представљене су најбоље праксе међусекторалног дијалога и сарадња у политикама вода. Представњена је веза на релацији вода-енергија-храна и нови приступи према одрживој хидроенергији и ефикасном наводњавању. Кроз трећу сесију разматрана су питања управљања вода и околине, заштита екосистема и повећање ефикасности вода. На четвртој сесији разматрана су питања управљања водама на различитим нивоима и то на локалном кроз приказ различитих административних ограничења, као и шта се све може постићи кроз реформе у сектору вода. Пета сесија се тицала питања доброг управљања водама и транспарентности на локалном и националном нивоу, са освртом на борбу против корупције, економским инструментима за повећање ефикасности вода и улогом грађана и јавног сектора у добром  управљању водама. Шеста сесија приказала је прилике за размену знања и искуства у области управљања водама, са посебним освртом на регионалне и глобалне платформе заједничког коришћења воде, управљању водама у глобалном контексту са примерима преношења искуства у технологији и иновативним методама управљања вода. Завршна сесија најавила је наставак дискусије на другом прелиминарном састанку који ће бити одржан у мају месецу 2015. године у Београду.