Studenti Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima – generacija 2012/2013

1. Marija Borović
2. Marko Mrdja
3. Aleksandra Tričković
4. Marija Filić
5. Milena Petrović
6. Ana Stefanović
7. Rastko Pavlović
8. Mihajlo Jevtić
9. Jovana Bunčić
10. Aleksandra Kočović
11. Mina Jovanović
12. Maja Ćulafić
13. Jovana Ivanišević
14. Bojana Filipović
15. Vanja Grujić
16. Srdjan Bekčić
17. Tamara Janićijević
18. Nenad Portić
19. Milica Maričić
20. Tatjana Ivković
21. Isidora Šešlija
22. Tatjana Sofijanić
23. Maja Dobrić
24. Marija Takić
25. Maja Miljojković