Kontakt

Doc. dr Ivana Krstić
Koordinatorka Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd
kabinet 419
e-mail adresa: ikrstic@ius.bg.ac.rs

Asistent dr Bojana Čučković
Sekretar Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Bulevar kralja Aleksandra 67, 11000 Beograd
kabinet 403
e-mail adresa: cuckovic@ius.bg.ac.rs