Studentski radovi

Istraživanja koja su sproveli studenti prve generacije Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima pretočena su u odlične studentske radove. Radovi se bave nizom veoma aktuelnih tema u vezi sa problemom trgovine ljudima, od važećeg zakonodavstva Republike Srbije i prakse sudskih organa, preko uloge nevladinog sektora, do posebnih oblika savremenog ropstva poput prinudnog rada, ali i veoma originalnom temom uticaja legalizacije prostitucije na trgovinu ljudima.