Slučaj Rantsev protiv Kipra i Rusije

Podnosilac predstavke je gospodin Nikolaj Mikajlovič Rancev, državljanin Rusije. On je otac gospođice Oksane Ranceve, rođene 1980. godine, takođe državljanke Rusije.
Oksana je stigla na Kipar 5. marta 2001. godine. 13. febrara iste godine X.A., vlasnik kabarea u Limasolu podneo je zahtev za dobijanje „umetničke“ vize i radne dozvole za gospođicu Rancev kako bi ona mogla da radi kao umetnica u njegovom kabareu.
Oksana je dobila privremenu boravišnu dozvolu do 9. marta 2001. godine. Odsela je u stanu u kome su živele i druge devojke koje su radile u kabareu. 12. marta dobila je radnu dozvolu da radi kao umetnica u kabareu čiji je vlasnik bio X.A. Menadžer kabarea je bio M.A., njegov brat.
19. marta devojke koje su živele u stanu sa Oksanom obavestile su M.A. da je ona otišla iz stana i da je sa sobom ponela sve stvari. Rekle su mu da je ona ostavila poruku na ruskom jeziku u kojoj piše da je umorna i da želi da se vrati u Rusiju. Istog dana M.A. obaveštava o tome Imigracionu službu u Limasolu. U njegovoj kasnijoj izjavi stoji da je on tom priliko zahtevao da Oksana bude uhapšena i proterana sa Kipra kako bi on mogao da dovede drugu devojku da radi u kabareu. Međutim, ime gospođice Ranceve nije uneto na listu osoba koje traži policija.
28. marta, oko 4 sata ujutru, Oksana je viđena u diskoteci u Limasolu. Pošto je o tome obavešten, M.A. je pozvao policiju i tražio da ona bude uhapšena. Potom je otišao u diskoteku zajedno sa obezbeđenjem iz svog kabarea. M.A. je odveo Oksanu u policijsku stanicu. Policijski službenici su kontaktirali službenika granične policije na njegov kućni broj telefona i pitali ga da li se gospođica Ranceva ilegalno nalazi na teritoriji Kipra. On im je rekao da njenog imena nema u bazi osoba koje traži policija. On je takođe rekao da nema zapisa o navodnom zahtevu M.A. od 19. marta. Službenik granične policije je potom kontaktirao nadležnog u Policijskoj upravi za strance i imigraciona pitanja koji je naredio da Oksana ne bude zadržana u policiji i da njen poslodavac, koji je za nju odgovoran, dođe da je pokupi i da je odvede u njihove kancelarije radi daljeg ispitavanja u sedam sati ujutru. Policajci su pozvali M.A. da dođe po Oksanu. On je bio jako ljut što policija neće da je zadrži u pritvoru i odbio je da dođe po nju. Policija mu je rekla da će je u tom slučaju pustiti na slobodu. M.A. je pobesneo i tražio da razgovara sa njihovim nadređenim. Policajci su dali M.A. njegov broj telefona. Policajcima je potom njihov nadređeni rekao da će M.A. doći po devojku. Oba policajca su u svojim izjavama navela da Oksana nije delovala pijano.
M.A. je zatim odveo Oksanu u stan M.P., zaposlenog u njegovom kabareu. Radilo se dupleksu koji se nalazio na petom spratu. Oksana je smeštena u sobu na drugom spratu dupleksa. Oko 6 časova i 30 minuta Oksana je pronađena mrtva na ulici ispred zgrade. Tašna joj se nalazila oko ramena. Policija je pronašla čaršave koji su bili vezani za balkon na koji je izlazila soba u kojoj je ona bila smeštena. 29. marta izvršena je obdukcija od strane kiparskih vlasti. Obdukcija je ukazala na veliki broj spoljašnjih i unutrašnjih povreda. Zaključak obdukcije je bio da su povrede posledica pada kao i da je pad uzrok smrti.
Telo gospođice Ranceve je preneto u Rusiju 8. aprila 2001. godine. Već narednog dana njen otac je zahtevao da obdukciju izvrši i Regionalni biro za medicinska istraživanja u Čeliabinsku. Obdukcija je utvrdila da su povrede nastale pre smrti. Gospodin Rancev je takođe zahtevao da nadležni organi u Rusiji istraže okolnosti pod kojima je nastupila smrt gospođice Ranceve. Tražio je od nadležnih organa da uzmu izjave od dve ruske državljanke koje su radile u istom kabareu a koje su bile voljne da svedoče o tome da se u kabareu odvijala seksualna ekspoatacija. 17. oktobra 2006. godine Ministarstvo pravde Kipra obavestilo je rusko tužilaštvo da je istraga povodom smrti gospođice Ranceve utvrdila da je njena smrt posledica nesrećnog slučaja.
Gospodin Rancev je podneo predstavku Evropskom sudu za ljudska prava. U predstavci je tvrdio da je došlo do povrede članova 2, 3, 4, 5 i 8 Konvencije. Konkretno, tvrdio je da su organi Kipra propustili da sprovedu odgovarajuću istragu u pogledu okolnosti pod kojima se desila smrt njegove ćerke, da kiparska policija nije pružila odgovarajuću zaštitu njegovoj ćerki dok je ona bila živa kao i da su nadležni organi Kipra propustili da preduzmu određene mere kako bi kaznili odgovorne za smrt njegove ćerke. Predstavka je upućena i protiv Rusije. Konkretno, ticala se povrede članova 2 i 4 Konvencije, tj. propusta ruskih vlasti da sprovedu istragu o navodnoj trgovini čija je žrtva bila gospođica Ranceva i njenoj smrti kao i propuštanju ruskih vlasti da preduzmu mere kako bi je zaštitile od trafikinga.

Presuda ESLJP u slučaju Rantsev protiv Kipra i Rusije