O nama

Pravna klinika za suzbijanje trgovine ljudima nastala je 2010. godine kao deo projekta UN.GIFT Srbija, zajedničkog programa za borbu protiv trgovine ljudima Visokog Komesarijata za izbeglice  Ujedinjenih Nacija (UNHCR), Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i organizovanog kriminala (UNODC) u Srbiji, pod pokroviteljstvom Globalne inicijative Ujedinjenih nacija za borbu protiv trgovine ljudima.

Cilj Pravne klinike je da se studenti upoznaju sa razmerama problema trgovine ljudima kao i da se obuče za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima.

Program Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima traje dva semestra. U prvom semestru odvija se teorijska obuka. Nastavu na Klinici drže nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta, Kriminalističko-policijske akademije, Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Republike Srbije, sudije, tužioci, inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova, Služba za zaštitu žrtava trgovine ljudima, UNHCR, nevladina organizacija ASTRA i nevladina organizacija ATINA. Tokom drugog semestra polaznici Pravne klinike obavljaju praksu u relevantnim državnim ustanovama i nevladinim organizacijama. Praksa je specifična zbog nepostojanja mogućnosti da studenti dođu u neposredan kontakt sa samim žrtvama trgovine ljudima. Praksa je organizovana u dva segmenta. Prvi se sastoji u prisustvovanju suđenjima u predmetima koji su u vezi sa trgovinom ljudima. Drugi vid prakse se ogleda u radu i praksi u nevladinoj organizaciji ASTRA i nevladinoj organizaciji ATINA. Studenti rade na predmetima u koje su uključene partnerske organizacije, pomažu u izradi pravnih akata, sprovode istraživanja u cilju prevencije trgovine ljudima, učestvuju u analizi relevantne sudske prakse i izrađuju izveštaje o praksi.

Pored predavanja na samom Fakultetu, studenti imaju priliku da prisustvuju brojnim tribinama, seminarima i predavanjima o trgovini ljudima.