Predstavljanje Pravne klinike prilikom posete ekspertske grupe Saveta Evrope – GRETA

Od 15. do 19, aprila 2013. godine u Srbiji je boravila ekspertska grupa GRETA. GRETA predstavlja deo nadzornog, tj. mehanizma za praćenje primene Konvencije Saveta Evrope za suzbijanje trgovine ljudskim bićima. Svrha evaluacione posete Republici Srbiji bila je prikupljanje podataka o primeni Konvencije kroz razgovore sa relevantnim državnim organima i predstavnicima civilnog sektora.

Predstavnici Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima imali su čast da budu pozvani na sastanak sa delegacijom GRETA-e. Poziv Pravnoj klinici da prezentuje svoj rad ujedno predstavlja vid priznanja trogodišnjem radu ove Klinike. Pravna klinika za suzbijanje trgovine ljudima predstavlja retkost u kliničkom obrazovanju. Naime, čak se ni fakulteti u regionu ili Evropi koji neguju ovaj vid praktičnog pravničkog obrazovanja, ne mogu pohvaliti posebnom klinikom čiji bi predmet interesovanja bio problem trgovine ljudima.

Rad Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima predstavila je doc. dr Ivana Krstić. Prezentacija je naišla na izuzetnu zainteresovanost članova ekspertske grupe i podstakla veliki broj pitanja o funkcionisanju Pravne klinike. Na pitanja su, uz docentkinju Krstić, odgovarale i studentkinje Aleksandra Tričković, Maja Ćulafić i Jovana Ivanišević.