Statut Međunarodnog krivičnog suda

Statut Međunarodnog krivičnog suda usvojen je u Rimu 17. jula 1998. godine. Stupio je na snagu 1. jula 2002. godine. 121 država ima status ugovornice Statuta.
Republika Srbija je obavezana Statutom od 6. septembra 2001. godine.

Statut Medjunarodnog krivičnog suda