Program klinike sa temama i predavačima

1. Dokumenti Ujedinjenih nacija za suzbijanje trgovine ljudima – dr Bojan Milisavljević, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
3. Dokumenti Saveta Evrope za suzbijanje trgovine ljudima – dr Bojana Čučković, asistentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
4. Proces trgovine ljudima – dr Milan Žarković, redovni profesor Kriminalističko policijske akademije
5.Međunarodna zaštita žrtava trgovine ljudima, veza između trgovine ljudima i azila – LJubimka Mitrović (UNHCR)
6. Nacionalni mehanizam za upućivanje žrtava trgovine ljudima, politički i institucionalni okvir u Republici Srbiji – Mitar Đurašković, Koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Republike Srbije
7. Krivičnopravni i krivičnoprocesni aspekti suzbijanja trgovine ljudima – mr Vanja Bajović, asistentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
8. Slučajevi trgovine ljudima u praksi Odeljenja za suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima PU ya Grad Beograd – Milan Miljojković, Načelnik Odeljenja i policijski službenici Odeljenja (Ministarstvo unutrašnjih poslova)
9. Prikupljanje dokaza o slučajevima trgovine ljudima – Gordana Jekić Bradajić, zamenica Apelacionog tužioca u AJT
10. Svedočenje žrtve trgovine ljudima na glavnom pretresu – Radmila Dragičević Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
12. Prevencija trgovine ljudima – Zaštita žrtve trgovine ljudima (ko su žrtve trgovine ljudima, postupanje, specijalne tehnike itervjuisanja, kulturne razlike, pomoć žrtvama u Republici Srbiji) – Marija Anđelković (NVO Astra)