Konvencija o pravima deteta

Konvencija o pravima deteta usvojena je Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 44/25 od 20. novembra 1989. godine. Stupila je na snagu 2. septembra 1990. godine. Konvencija ima čak 193 ugovorne strane.
Republika Srbija je ugovornica Konvencije od 12. marta 2001. godine.

Konvencija o pravima deteta