Program klinike i prezentacije

Program Pravne klinike je osmi[ljen na način da se studentima pruži prilika da o problemu trgovine ljudima slušaju ne samo od nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta, već i eksperata i praktičara. Svake godine na Klinici predavanje drži Nacionalni koordinator za suzbijanje trgovine ljudima, gospodin Mitar Đurašković, sudija Radmila Dragičević Dičić, v.f. predsednika Apelacionog suda u Beogradu, gospođa Gordana jekić-Bradajić, zamenica apelacionog javnog tužioca, profesor Milan Žarković sa Kriminalističko-policijske akademije, Sanja Savić iz Službe za zaštitu žrtava trgovine ljudima, gospodin Milan Miljojković – Načelnik Odeljenja za suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima PU za Grad Beograd sa saradnicima, inspektori MUP-a Dragana Starčević i Saša Gosić, Marija Anđelković iz nevladine organizacije ASTRA i Marijana Savić iz nevladine organizacije Atina.

Pored predavanja na samom Fakultetu, studenti imaju priliku da prisustvuju brojnim tribinama, seminarima i predavanjima o trgovini ljudima.
Prof. Roza Pati sa Pravnog fakulteta St Thomas na Floridi održala je predavanje o trgovini ljudima za studente Pravne klinike.
Studenti su prisustvovali okruglom stolu “Igrajte se sa decom, ne igrajte se decom”, na poziv koleginica iz Atine kao i tribini “Fairtrade kao vid prevencije trgovine ljudima”. U okviru meseca borbe protiv trgovine ljudima studenti su prisustvovali i okruglom stolu o trgovini ljudima na Pravosudnoj akademiji u Beogradu. Posebno zanimljiva bila je serija predavanja o trgovini ljudima koja su na Pravnom fakultetu u BEogradu održali eksperti iz SAD-a a povodom svetskog dana sećanja na ropstvo i njegovo ukidanje.