Povelja o osnovnim pravima u EU

Povelja o osnovnim pravima u EU prvi put u istoriji ove organizacije, garantuje niz građanskih, političkih, ekonomskih i socijalnih prava u jednom jedinstvenom dokumentu. Ova prava su podeljena u šest delova: dostojanstvo, slobode, jednakost, solidarnost, prava građana i pravda. Garantovana prava su bazirana na Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, Evropskoj socijalnoj povelji i drugim međunarodnim instrumentima, a svoju pravnu obaveznost je stekla stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona 1. decembra 2009.

Povelja o osnovnim pravima u EU