Konvencija MOR-a broj 29 o prinudnom radu

Konvencija broj 29 o prinudnom radu usvojena je u okviru Međunarodne organizacije rada i spada među temeljne akte ove organizacije. Konvencija je usvojena od strane Generalne konferencije MOR-a 28. juna 1930. godine, a stupila je na snagu 1. maja 1932. godine. Od 183 države članice MOR-a, Konvenciju broj 29 o prinudnom radu ratifikovalo je njih 175, među kojima i Republika Srbija koja je pristupila Konvenciji 24. novembra 2000. godine.

Konvencija MOR-a broj 29 o prinudnom radu