Kampanja “Real Men Don’t Buy Girls”

Koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, g-din Mitar Đurašković, je u aprilu mesecu organizovao nacionalnu kampanju “Real Men Don’t Buy Girls”, kao deo istoimene svetske kampanje. Svrha kampanje bila je u fotografisanju držeći u rukama transparent sa natpisom “Real Men Don’t Buy Girls”.

Kampanji se pridružio student Pravne klinike za suzbijanje trgovine ljudima Nenad Portić.

Real men1